Opis usługi

Przykładowa legalizacja wagi

Wagi stosowane w bezpośrednim obrocie handlowym muszą spełniać określone wymogi. Jednym z nich jest okresowa legalizacja wag. Nasza firma przeprowadza ją przy współudziale Urzędu Miar, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umieszczając specjalne oznaczenia legalizacyjne na wagach. Wykonujemy legalizację ponowną wszystkich typów wag z pełną obsługą techniczną i medialną.

Legalizacja wag jest procesem sprawdzającym, który poświadcza i stwierdza, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Legalizacja służy ochronie konsumenta i ma na celu zapobieganie nadużyciom i błędom. Urządzenia, które posiadają cechy legalizacyjne poświadczają tym samym, że zwracają dokładne i szczegółowe wyniki i że można im zaufać.

Wyprodukowane i sprzedawane przez nas wagi samochodowe i kolejowe na koniec procesu montażu przechodzą proces legalizacji pod nadzorem inspektora Urzędu Miar i Wag. Świadectwo legalizacyjne wydawane jest na 3 lata.

Nasza firma przeprowadza także odpłatną legalizację wag po okresie gwarancyjnym, jak i urządzeń wyprodukowanych / zamontowanych przez inne firmy. W takim przypadku przed legalizacją wykonywany jest przegląd i konserwacja urządzenia, w skład którego najczęściej wchodzi: przegląd / wymiana elementów elektronicznych, kontrola / wymiana czujników tensometrycznych, konserwacja / malowanie elementów wagi, kalibracja urządzenia. Posiadamy własne wzorce masy.

 

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony