Oprogramowanie do wag oferowanych przez Pomorskie Wagi - charakterystyka programu

Program WAGA jest częścią systemu wagowego firmy POMORSKIE WAGI. Tworząc ten program pragnęliśmy uzupełnić nasze produkty o wygodny, wszechstronny i łatwy w obsłudze system, dzięki któremu proces wielokrotnego ważenia ulegnie znacznemu skróceniu i ułatwieniu.

Aby zapoznać się szczegółowo z możliwościami oprogramowania Pomorskich Wag możesz pobrać instrukcję do programu Waga: Instrukcja do programu v4.0.1.0.

 


Istnieje możliwość dostosowania standardowego programu do Państwa potrzeb. Możliwe jest m. in. zmiana wyglądu kwitów wagowych, raportów, tworzenie dodatkowych zestawień danych, eksport danych do plików zewnętrznych (tekstowych lub innych) w celu ich dalszej analizy bądź zaimportowania do istniejących systemów informatycznych (magazyny, fakturowanie itp.) i inne. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.


 

Główne moduły programu to:

 1. Moduł komunikacji z procesorem wagowym (możliwość współpracy z dwoma wagami)
 2. Moduł obsługi 2 wyświetlaczy wagowych zawartych w programie
 3. Moduł obsługi danych klientów
 4. Moduł obsługi danych pojazdów
 5. Moduł obsługi danych towarów
 6. Moduł obsługi danych opakowań
 7. Moduł obsługi danych zanieczyszczeń i ciężaru właściwego
 8. Moduł obsługi danych operatorów
 9. Moduł tworzenia i zarządzania dokumentami sprzedaży (rachunkami)
 10. Moduł tworzenia i zarządzania kwitami wagowymi
 11. Moduł zarządzania danymi ważeń
 12. Moduł archiwizacji
 13. Moduł konfiguracji systemu
 14. Uproszczony moduł obsługi magazynu
 15. Moduł obsługi magnetycznych kart identyfikacyjnych
 16. Moduł pracy w sieci

 

Ad. 1 W systemie istnieje możliwość podłączenia dwóch niezależnych wag do jednego komputera, i odczytywanie pomiarów z dowolnej z wag. Program wychwytuje i informuje o błędach wagowskazu (masa powyżej dopuszczalnego zakresu, masa poniżej zera, pomiar niestabilny, brak komunikacji z wagą).

Ad. 2 Przejrzyste i funkcjonalne wyświetlacze wagowe, wraz z informacją o statucie wagi.

Ad. 3 Możliwość zarządzania danymi klientów (kod klienta, nazwa, kod pocztowy, miasto, ulica i numer domu, nazwa banku, numer konta, informacje czy klient jest płatnikiem VAT oraz numer NIP klienta). Istnieje możliwość zmiany danych klientów, i ich wydruk.

Ad. 4 Możliwość zarządzania danymi pojazdów (numer pojazdu, kierowca, tara pojazdu, data tarowania). Istnieje możliwość zmiany danych pojazdów, i ich wydruk. W trakcie ważenia możemy korzystać z wartości tary pojazdu zapisanej w bazie danych. Istnieje także możliwość aktualizowania tary w bazie w trakcie ważenia pustego pojazdu.

Ad. 5 Możliwość zarządzania danymi towarów (kod towaru, nazwa, jednostka miary (kg, tony, szt., kpl., op.), cena netto, cena brutto, stawka VAT, stan magazynowy). Istnieje możliwość zmiany danych towarów, i ich wydruk.

Ad. 6 Możliwość zarządzania danymi opakowań (nazwa, ciężar jednostkowy). W trakcie ważeń możemy zdeklarować typ i ilość występujących opakowań. Waga towaru zostanie pomniejszona o wyliczoną wagę opakowań.

Ad. 7 W trakcie ważenia możemy podać stopień zanieczyszczenia towaru (w procentach) oraz ciężar właściwy. Program automatycznie pomniejszy masę towaru o wagę zanieczyszczeń oraz dokona przeliczenia masy towaru na litry (te dodatkowe informacje znajdują się na kwicie wagowym). Uwaga: Obsługę opakowań, zanieczyszczeń oraz ciężaru właściwego można wyłączyć w opcjach programu.

Ad. 8 W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz identyfikacji operatorów systemu, w programie zaimplementowano system operatorów i haseł. Przed każdym uruchomieniem programu należy wprowadzić identyfikator operatora oraz jego (czyli swoje) osobiste hasło. Każde wykonane ważenie zawiera informację o operatorze który je wykonał. Program po zainstalowaniu posiada dwóch standardowych zdefiniowanych operatorów: ADMIN oraz SERWIS. Użytkownik ADMIN czyli Administrator systemu jako jedyny ma dostęp do wielu dodatkowych funkcji zawartych w programie. Lista czynności jakie może wykonać jedynie Administrator to: dodawanie nowego operatora, zmiana hasła dowolnego operatora (bez potrzeby znajomości dotychczasowego hasła), ustawianie wszystkich opcji programu, czyszczenie zawartości tabel, odczyt z archiwum, usuwanie rekordów (klientów, pojazdów, opakowań, towarów), zarządzanie bazą danych operatorów. W programie istnieje możliwość zarządzania danymi operatorów (identyfikator, Nazwisko i Imię, hasło). OPerator SERWIS jest przeznaczone dla serwisantów producenta wagi.

Ad. 9 W programie zaimplementowano moduł obsługi dowodów sprzedaży. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, rachunku lub paragonu. Wszelkie dane (klienta, sprzedawcy, towaru itp.) pobierane są automatycznie z baz danych. Istnieje możliwość wystawienia pojedynczego dowodu sprzedaży na podstawie wielu ważeń (tworzenie dokumentów zbiorczych), a także dodanie do dokumentu sprzedaży dowolnego towaru znajdującego się w bazie danych. Wszechstronne możliwości konfiguracyjne dowodów sprzedaży (sposób numeracji, sposób płatności, termin płatności). Możliwość podglądu wydruku.

Ad. 10 Dla każdego wykonanego ważenia możemy wystawić kwit wagowy który zawiera wszelkie informacje związane z danym ważeniem (dane klienta, wystawcy, pojazdu, towaru, opakowań, zanieczyszczeń, ciężar właściwy, typ ważenia, pomiary wagi, data ważenia). Kwit wagowy został zoptymalizowany pod wydruk na drukarce igłowej, co umożliwia wydruk kilku kopii jednocześnie, a całość mieści się na 1/2 strony. Niezależnie od tego istnieje możliwość wydruku pełno stronicowego, na dowolnej drukarce. Program posiada możliwość konfiguracji zawartości kwitów wagowych (sposób numeracji, deklaracja treści nagłówka dla przychodów i rozchodów, wydruk na drukarce igłowej i graficznej). Istnieje także możliwość podglądu wydruku.

Ad. 11 Wszystkie ważenia są gromadzone w liście ważeń. Lista ważeń zawiera następujące informacje: numer ważenia, nr pojazdu, nazwa klienta, data ważenia, nazwa towaru, waga brutto, tara pojazdu, waga opakowań, waga zanieczyszczeń, waga netto towaru, rodzaj dowodu księgowego jaki został wystawiony, typ ważenia (przychód / rozchód), identyfikator operatora który przeprowadził ważenie. Listę ważeń można filtrować na wiele sposobów (ze względu na klienta, towar, pojazd, kierowcę, okres ważenia, typ ważenia (przychód / rozchód), ważenia zakończone / niezakończone, przedział czasowy, oraz dowód księgowy (wystawiony / nie wystawiony)). Ponieważ każdy filtr działa niezależnie, daje nam to szerokie możliwości selekcji ważeń. Dla każdego ważenia w dowolnej chwili możemy wystawiać kwity wagowe oraz dowody sprzedaży. Możliwość wydruku raportu ważeń (uwzględniającego filtry) wraz z podliczeniem sumy netto ważeń.

Ad. 12 W programie zaimplementowano moduł archiwizacji wszelkich danych znajdujących się w systemie (baz danych, opcji, dowodów sprzedaży itp.). Istnieje możliwość archiwizacji w dowolnym momencie pracy z programem. W razie wystąpienia błędów w programie, zniszczenia danych, problemów w pracy z programem, można odtworzyć dane z dowolnego dnia (oczywiście jeżeli w danym dniu zostało stworzone archiwum). Przyjęto zasadę, że z danego dnia może powstać tylko jedno archiwum, co nie wyklucza wielokrotnego archiwizowania danych w ciągu jednego dnia. Program zapamiętuje jednak jedynie dane z ostatniego wywołania archiwizacji w danym dniu. Nazwa archiwum jest tworzona na podstawie daty archiwizacji, co ułatwia późniejsze znalezienie właściwego archiwum. Zarchiwizowane dane mogą być łatwo przenoszone pomiędzy różnymi komputerami.

Ad. 13 Program ma szerokie możliwości konfiguracyjne. Możemy ustawić następujące parametry: pełne dane firmy, miejsce wystawiania dowodów sprzedaży, formaty numeracji dowodów sprzedaży i kwitów wagowych, deklaracja nagłówków kwitów wagowych, domyślny rodzaj dokumentu sprzedaży, domyślny sposób płatności, domyślny termin płatności, możliwość włączenia / wyłączenia obsługi opakowań, ciężaru właściwego, tary i zanieczyszczeń, możliwość wystawiania rachunków w przypadku przychodu.

Ad. 14 W programie został zaimplementowany uproszczony moduł obsługi magazynu. Zawiera następujące funkcję: określanie stanu magazynowego podczas dodawania nowego towaru, zmiana w dowolnej chwili stanu magazynowego danego towaru, automatyczne dodawanie / odejmowanie stanu danego towaru podczas ważenia (przychód / rozchód), wydruk aktualnego stanu magazynowego danych towarów.

Ad. 15 Program współpracuje z jednym lub dwoma czytnikami kart magnetycznych. Dzięki nim możemy powiązać konkretną kartę magnetyczną z danym klientem, pojazdem i towarem. Dzięki temu znacznemu przyspieszeniu ulega proces identyfikacji danego klienta, pojazdu oraz towaru w procesie ważenia. W tej wersji programu dołączany jest program do ważenia bezobsługowego. Jego podstawowe cechy to: ważenie bez obsługi operatora wybranego pojazdu z określonym towarem, automatyczna identyfikacja klienta oraz pojazdu za pomocą karty magnetycznej, automatyczne rozpoznawanie ważenia ( tara / brutto ), integracja programu z programem głównym (ważenia zapisywane we wspólnej bazie danych).

Ad. 16 Moduł pracy sieciowej umożliwia zintegrowanie ze sobą kilku programów wagowych do których mogą być podłączone wagi. Dzięki temu używając programu z dowolnego miejsca mamy możliwość wykonania ważenia, wydruku dokumentów, wprowadzania danych itp. Wszelkie dane wprowadzane na dowolnym stanowisko przechowywane są we wspólnej bazie danych.

 

 • 01-main
 • 02-wazenie1
 • 03-wazenie2
 • 04-wazenie3
 • 05-klient
 • 06-towary
 • 07-lista
 • 08-kwit
 • 09-opcje
 • 10-bezobslugowy
 • 11-cargo_1
 • 12-cargo_2

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony