Waga kolejowa

WKEL 16/100

 

Elektroniczne wagi kolejowe oferujemy w kilku wariantach wykonania wynikających z warunków gruntowych, układu towarowego i potrzeb przyszłego użytkownika (w tym również wagi do pracy w strefie zagrożenia wybuchem). Wagi montowane są w  fundamencie (głębokość do 1,2 m) wylewanym na mokro w miejscu posadowienia. Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione betonem z zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu. Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy  zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym.

 

W zależności od długości ważonych wagonów, waga może być budowana jako 1, 2 i 3 pomostowa  (długości pomostów od 4.5 m do 16 m). Na wagach wielopomostowych  można ważyć wagony wszystkich typów bez konieczności rozczepiania (każdy z pomostów jest oddzielną wagą - istnieje możliwość sumarycznego ważenia z dowolnie wybranych pomostów). Nasza firma zapewnia odpowiednie dostosowanie układu i długości pomostów do wymagań uytkowania wagi.

 Dane techniczne:

Typ: WKEL 
Kierunek przejazdu: dowolna
Max prędkość tranzytowa: 15 km/h
Nośność: do 120 ton
Działka legalizacyjna: 50 kg
Działka odczytowa: 50 kg
Klasa dokładności: III (handlowa)
Długość pomostu: od 4.5 do 16 m
Głębokość
posadowienia: 1.2 m
Zasilanie: 220 V +/- 10%, 50 Hz
Przetworniki: klasy C3
Zakres temp.: od -30C do + 40C
Zobacz: Certyfikat zatw. NMi

 

 

Waga_kolejowawaga_kolejowa_zaglebiona

 


 
Logo
Logo