Opis wagi

Przykładowa waga kolejowa

Elektroniczne wagi kolejowe oferujemy w kilku wariantach wykonania wynikających z warunków gruntowych, układu towarowego i potrzeb przyszłego użytkownika (w tym również wagi do pracy w strefie zagrożenia wybuchem). Wagi montowane są w  fundamencie (głębokość do 1,2 m) wylewanym na mokro w miejscu posadowienia. Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione betonem z zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu. Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy  zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym.

W zależności od długości ważonych wagonów, waga może być budowana jako 1, 2 i 3 pomostowa  (długości pomostów od 4.5 m do 16 m). Na wagach wielopomostowych  można ważyć wagony wszystkich typów bez konieczności rozczepiania (każdy z pomostów jest oddzielną wagą - istnieje możliwość sumarycznego ważenia z dowolnie wybranych pomostów). Nasza firma zapewnia odpowiednie dostosowanie układu i długości pomostów do wymagań użytkowania wagi.

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony