Opis wagi

Przykładowa waga kolejowa na splocie

W przypadkach gdy przeładunki odbywają się na bocznicach (torach) normalnotorowych i szerokotorowych znajdujących się w sąsiedztwie istnieje możliwość posadowienia wagi kolejowej na tzw. splocie. Rozwiązanie takie umożliwia ważenie wagonów o różnym rozstawie kół na jednej wadze. Pociąga to za sobą duże oszczędności ekonomiczne związane z zakupem wagi (funkcję dwóch wag spełnia jedno urządzenie),  eksploatacją (koszty legalizacji, konserwacji, obsługa jednoosobowa pracująca w jednym budynku wagowym na jednym PC itd.) i upraszcza operacje związane z przetaczaniem składów i wagonów przeznaczonych do ważenia.

Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione zbrojonym betonem z wpuszczonym układem torowym i zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu. Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy  zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym.

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony