Opis wagi

Przykładowa waga - stanowisko diagnostyczne

Uniwersalne stanowisko diagnostyczne UD służy do badania nacisków zestawów kołowych w pojazdach szynowych wagonów nowo wyprodukowanych i remontowanych. Urządzenie nasze posiada aprobatę wydaną przez CBK PKP CARGO S.A. w Poznaniu. Wykonanie tego typu badań diagnostycznych narzucone jest przez metodę opisaną w normie PN EN 50215:2002.

Punkt 8.4.2. tej normy BADANIE TYPU stanowi między innymi: „Masa pojazdu i pionowe naciski poszczególnych kół na szyny powinny zostać zmierzone i uzupełnione zaświadczeniem o dokładności urządzenia pomiarowego.

Pomiary należy przeprowadzić dla masy pojazdu pustego, dla granicznego obciążenia i/albo dla obciążenia normalnego. Należy przeprowadzić cztery kolejno po sobie następujące i kompletne sprawdzenie ciężaru. W międzyczasie należy pojazd dwukrotnie poruszyć w obu kierunkach jazdy, aby wyeliminować możliwy błąd rozkładu obciążeń wynikających z tarcia. Jako wynik pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną z czterech sprawdzeń ciężaru.

Masa pojazdu i obciążenia poszczególnych osi muszą odpowiadać wymaganiom kontraktu. Przy tym należy respektować następujące parametry:

  • wartość minimalna i maksymalna, jak również dopuszczalna tolerancja łącznej masy pojazdu
  • maksymalne obciążenia i dopuszczalna tolerancja poszczególnych nacisków kół pojazdu na szyny
  • różnice obciążenia pomiędzy jedną a drugą stroną pojazdu 

Ponad to jeżeli przewidują to warunki kontraktu:

  • nacisk kół na jednej stronie pojazdu, porównany z wartością średnią naciski wszystkich kół, a dla pewnego określonego zestawu kołowego nacisk jednego koła na szynę porównany z wartością średnią nacisku koła tego zestawu kołowego na szynę

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony