Opis wagi

Przykładowa waga kolejowo-samochodowa

W niektórych przypadkach wynikających np. z braku miejsca na osobne posadowienie wagi samochodowej i kolejowej, jednym zasypem (wysypem) obsługującym samochody i wagony itp. uzasadnione jest zastosowanie wagi kolejowo-samochodowej, która ma możliwość ważenia pojazdów samochodowych i wagonów kolejowych.

Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione zbrojonym betonem z wpuszczonym układem torowym i zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu.

Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy  zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym oraz ok. 10 m dojazdy z obu stron wagi umożliwiające wjazd samochodów na torowisko i wagę.

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony