Opis wagi

Przykładowa waga zagłębiona

Wagi samochodowe zagłębione - pomost ważący w poziomie drogi – montowane są w płytkim fundamencie (0,85 m) wylewanym na mokro w miejscu posadowienia. Pomosty ważące wykonane są jako ramy stalowe wypełnione zbrojonym betonem mostowym na kruszywie granitowym lub bazaltowym; z zamontowanym włazem, który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu.

W wagach zagłębionych nie stosuje się pomostów stalowych ze względu na to, że wilgoć wewnątrz dołu fundamentowego sprzyja korozji (jednak na życzenie klienta możemy wykonać tego typu pomosty).

Zaletą tego rozwiązania jest łatwość wjazdu i zjazdu z wagi - nie są wymagane proste odcinki dojazdowe. Waga nie blokuje dróg i placów manewrowych. Ruch kołowy może odbywać się po wadze we wszystkich kierunkach. Wagi zagłębione polecane są przede wszystkim w przypadkach, gdy dysponujemy małą ilością miejsca na posadowienie lub poziom zerowy wymagany jest przez układy drogowe (np. brama wjazdowa, przecinanie się pasów manewrowych itp.)

Wszystkie zamieszczone na stronie materiały są chronione prawami autorskimi.
Projekt i wykonanie: Certus Wojciech Maleika

 

Początek strony